KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPIS PROGRAMÓW MIESIĘCZNYCH

ROK 2002: [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2003: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [09] [10] [11] [12]
ROK 2004: [01] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [09] [10] [11] [12]
ROK 2005: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2006: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [08] [09] [10] [11] [12]
ROK 2007: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]
ROK 2008: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2009: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2010: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2011: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2012: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2013: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [09] [10] [11] [12]
ROK 2014: [01] [02] [03]

SERDECZNIE ZAPRASZAMY