13 kwietnia, wtorek, salka na probostwie par. ¶w. Mikołaja.

1700 Walne Zebranie Sprawozdawcze.

20 kwietnia, wtorek, salka na probostwie par. ¶w. Mikołaja.

1700 Wspomnienie o ¶p. ks. Romanie Indrzejczyku - kapelanie Prezydenta Rzeczypospolitej.

27 kwietnia, wtorek, salka na probostwie par. ¶w. Mikołaja.

1700 Wieczór kubowy