KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w kwietniu 2010

Spis wszystkich programów
,marzec 2010  maj 2010

13 kwietnia, wtorek, salka na probostwie par. ¶w. Mikołaja.

1700 Walne Zebranie Sprawozdawcze.

20 kwietnia, wtorek, salka na probostwie par. ¶w. Mikołaja.

1700 Wspomnienie o ¶p. ks. Romanie Indrzejczyku - kapelanie Prezydenta Rzeczypospolitej.

27 kwietnia, wtorek, salka na probostwie par. ¶w. Mikołaja.

1700 Wieczór kubowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY