2 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wojciech Sala:

Marta Robin i „Ogniska miłości”.

9 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Z twórczości ks. Michała Potaczało:

„Ginąca puszcza” cz.III.

16 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.10,13-...

23 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wieczór klubowy

1800 Zebranie Zarządu

30 maja, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Lektura prasy katolickiej.