KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w czerwcu 2009

Spis wszystkich programów
maj 2009  wrześień 2009

2 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wojciech Sala:

Marta Robin i „Ogniska miłości”.

9 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Z twórczości ks. Michała Potaczało:

„Ginąca puszcza” cz.III.

16 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.10,13-...

23 czerwca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wieczór klubowy

1800 Zebranie Zarządu

30 maja, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Lektura prasy katolickiej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY