KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
we wrześniu 2007

Spis wszystkich programów
sierpień 2007  październik 2007

4 września, wtorek, w salce KIK

1700 Pierwsze, powakacyjne spotkanie klubowe przy kawie. Ustalenie programu spotkań we wrześniu.

11 września, wtorek, w salce KIK

1700 Irena Radym:

"Święty Krzyż".

18 września, wtorek, w salce KIK

1700 Anna Sala:

"Błogosławiony Stanisław Papczyński".

1000

25 września, wtorek, w salce KIK

1700 Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY