4 września, wtorek, w salce KIK

1700 Pierwsze, powakacyjne spotkanie klubowe przy kawie. Ustalenie programu spotkań we wrześniu.

11 września, wtorek, w salce KIK

1700 Irena Radym:

"Święty Krzyż".

18 września, wtorek, w salce KIK

1700 Anna Sala:

"Błogosławiony Stanisław Papczyński".

1000

25 września, wtorek, w salce KIK

1700 Zebranie Zarządu