KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konta: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1
           Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. O/Chrzanów nr: 10601174-330000089836


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2003 r.

4 lutego, wtorek, godz. 1000
w salce KIK
Wojciech Sala: ETYKA PRACY.
11 lutego, wtorek
NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI
ŚWIATOWEGO DNIA CHORYCH
w kościele św. Mikołaja

Po nabożeństwie w salce KIK
Czesława Ziegler: OBJAWIENIA Z LOURDES.
18 lutego, wtorek, godz. 1000
w salce KIK

Michalina Liszka: KRĄG BIBLIJNY.

ZEBRANIE ZARZĄDU.

25 lutego, wtorek, godz. 1000
w salce KIK
Anna Sala: ŚW. EDYTA STEIN

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


31.01.2003