KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
we wrześniu 2012

Spis wszystkich programów
czerwiec 2012  październik 2012

5 wrzeœnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.15, 1 i dalsze

19 września, środa, Muzeum w Chrzanowie - Dom Urbańczyka al. Henryka 16

1700 Lucyna Szubel:

Wieczór poetycki

20 wrzeœnia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1800 "Effata! Otwórz się. Tydzień Kultury Chrzeœcijańskiej w Chrzanowie

Pochylenie nad Słowem (studium biblijne)

Modlitwa, Ewangelia wg św. Mateusza 6, 5-15.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY