5 wrzeœnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.15, 1 i dalsze

19 września, środa, Muzeum w Chrzanowie - Dom Urbańczyka al. Henryka 16

1700 Lucyna Szubel:

Wieczór poetycki

20 wrzeœnia, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1800 "Effata! Otwórz się. Tydzień Kultury Chrzeœcijańskiej w Chrzanowie

Pochylenie nad Słowem (studium biblijne)

Modlitwa, Ewangelia wg św. Mateusza 6, 5-15.