4 listopada, wtorek, 900

Spotkanie modlitewne na cmentarzu parafialnym w intencji zmarłych członków Klubu, zmarłych z ich rodzin i wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują.
Początek przy bramie od strony ul. Sienkiewicza.

18 czerwca, wtorek, w salce KIK.

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny
Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 8.

25 listopada, wtorek, w salce KIK.

900 Z twórczości literackiej ks. Michała Potaczały.

Zebranie Zarządu