KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w listopadzie 2008

Spis wszystkich programów
październik 2008  grudzień 2008

4 listopada, wtorek, 900

Spotkanie modlitewne na cmentarzu parafialnym w intencji zmarłych członków Klubu, zmarłych z ich rodzin i wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują.
Początek przy bramie od strony ul. Sienkiewicza.

18 czerwca, wtorek, w salce KIK.

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny
Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 8.

25 listopada, wtorek, w salce KIK.

900 Z twórczości literackiej ks. Michała Potaczały.

Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY