6 czerwca, wtorek, w salce KIK

1800 Ukonstytuowanie się Zarządu KIK i Komisji Rewizyjnej.

13 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 Alina Jaśko:

Z historii Kościoła.

20 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka:

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

27 czerwca, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (8): Rozdział 4 Ewangelii wg św. Łukasza

1800 Zebranie Zarządu