KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w czerwcu 2006

Spis wszystkich programów
maj 2006  sierpień 2006

6 czerwca, wtorek, w salce KIK

1800 Ukonstytuowanie się Zarządu KIK i Komisji Rewizyjnej.

13 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 Alina Jaśko:

Z historii Kościoła.

20 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka:

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

27 czerwca, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (8): Rozdział 4 Ewangelii wg św. Łukasza

1800 Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY