6 kwietnia, piatek, w kościele pw. św. Mikołaja

2200 "Czuwanie u Grobu Pańskiego.

17 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (14): Ewangelia wg św. Łukasza 6, 27-49.

1800 Święcone

24 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 Wojciech Sala

"Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka" - relacja uczestnika kongresu tematycznego poświęconego mediom, odbywającego się w ramach III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.