KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w kwietniu 2007

Spis wszystkich programów
luty 2007  maj 2007

6 kwietnia, piatek, w kościele pw. św. Mikołaja

2200 "Czuwanie u Grobu Pańskiego.

17 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (14): Ewangelia wg św. Łukasza 6, 27-49.

1800 Święcone

24 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 Wojciech Sala

"Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka" - relacja uczestnika kongresu tematycznego poświęconego mediom, odbywającego się w ramach III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY