Strona główna Spis treści wszystkich biuletynów Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Nr 14 Nr 15 Nr 16 http://chrzanow.kik.opoka.org.pl listopad-grudzień 2002 r.

[
Początek dokumentu] [Życzenia świąteczne] [Spotkania w Klubie] [Dzień papieski] [Wernisaż M & M] [Prezesi w Gietrzwałdzie] [Wspomnienie lata] [Myśli krótsze]

Podnieś rączkę Boże Dziecię"Podnieś rączkę Boże Dziecię Błogosław Ojczyznę miłą"

Niech Chrystus, który w Betlejem narodził się w ubogiej stajence, błogosławi Wam, Drodzy Przyjaciele, na ścieżkach życia, niech darzy zdrowiem i siłą w pokonaniu trudności życiowych, mądrością w poszukiwaniu prawdy, pokojem, cierpliwością w budowaniu życia społecznego i wszelkim błogosławieństwem w nadchodzącym Nowym Roku 2003.

Serdecznie zapraszamy do naszego Klubu na spotkanie opłatkowe w Oratorium w ogrodzie plebańskim parafii św. Mikołaja, w sobotę dnia 4 stycznia 2003 r. na godz. 1600

Zarząd KIK


SPOTKANIA W KLUBIE

Listopad 2002 r.

Grudzień 2002 r.

Zarząd KIK


DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Papieski, przypadający w tym roku w niedzielę 13 października był obchodzony pod hasłem "Jan Paweł II - świadek nadziei". W ramach obchodów Dnia Papieskiego Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie przygotował program na który składało się: Msza św. w intencji Ojca świętego, odprawiona w kościele św. Mikołaja, spotkanie dyskusyjne - "Jan Paweł II Program dla Polski", prowadzone metodą małych grup oraz wystawa książek plakatów, płyt gramofonowych i kompaktowych, taśm wideo, związanych z Janem Pawłem II.

W spotkaniu w grupach zostały wykorzystane opracowane przez red. Stefana Wilkanowicza, a wydane przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej "Znak" kartoniki z wybranymi, pogrupowanymi tematycznie wypowiedziami Jana Pawła II. Pracowano w 3 grupach nad następującymi zagadnieniami: "Maryja Królowa Polski", "Miłosierdzie Boże" oraz "Polska i Europa". Oprócz wspomnianych kartoników "Znaku" przygotowano własne materiały, które łącznie z wynikami dyskusji mogą być udostępnione innym klubom po opracowaniu całości.

Na wystawie prezentowane było 60 pozycji książkowych, cztery płyty muzyczne, 2 płyty CD, kaseta wideo, 20 plakatów. Przygotowana została również mapa Polski z naniesionymi datami wizyt papieskich. Wystawa stała się okazją do dyskusji nad przyszłorocznym Dniem Papieskim, który przypadnie w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II.

Za udział w Dniu Papieskim, modlitwę za Ojca Świętego, refleksję nad Jego słowem, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Wojciech Sala


WERNISAŻ M & M W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

W dniach od 5 września do 20 października 2002r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie czynna była wystawa prac plastycznych Marty Sali i Marty Mazur. W dniu 5 października odbył się wernisaż na który złożyło się uroczyste otwarcie wystawy, spotkanie przy herbatce, wywiady dla prasy i TV, rozmowy z autorkami. W spotkaniu uczestniczyły dyr. biblioteki Lucyna Kumala, kustosz wystawy Elżbieta Mondakiewicz, Wiktoria Hadyś, kustosz Muzeum w Chrzanowie, Małgorzata Bogusz, artysta plastyk, u której obydwie Marty przygotowywały się do liceum plastycznego. Były też rodziny i przyjaciele również z naszego Klubu oraz redaktorzy lokalnej prasy i ekipa telewizyjna. Wernisaż stał się okazją do spotkania grupa twórców nieprofesjonalnych, dzięki czemu rozmowy nabrały szczególnego kolorytu.

Na wystawie prezentowanych było łącznie około 50 prac wykonanych technikami malarskimi (tempera, akryl, olej akwarela) oraz rysunkowymi w tuszu (piórko, patyk, pędzel, odprysk) i w ołówku.

Podczas wernisażu został przekazany do Biblioteki krążek CD z galerią wirtualną Marty Sali. Galeria ta została opublikowana również pod adresem:

http://pastele.fm.interia.pl

W galerii znajduje się 66 grafik wykonanych wyłącznie technikami komputerowymi, grafiki statyczne i animowane, publikowane w Internecie na stronach WWW albo rozsyłane pocztą elektroniczną, drukowane w biuletynie KIK i na zaproszeniach na tygodnie kultury, kartki świąteczne drukowane na zamówienie z Internetu przez firmę Ouh-Mania.com i rozsyłane pocztą tradycyjną.


JAN SALA

Ponieważ nie mogłem osobiście uczestniczyć w spotkaniu w klubie w dniu 30 października, ze względu na zajęcia na uczelni, pozwolę sobie przekazać Państwu relację ze spotkania Prezesów KIK w Gietrzwałdzie w formie pisemnej.

Zanim przystąpię do sprawozdania podzielę się osobistą refleksją. Otóż, spotkania międzyklubowe, takie jak to w Gietrzwałdzie pokazują, z jednej strony, że jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, pokazują kierunek (gdy patrzy się w stronę tych mocniejszych klubów), a z drugiej strony dają poczucie sensu tego, co się robi "na dole", nawet jeśli nie przyciąga się tłumów. To poczucie sensu wiąże się z poczuciem wspólnoty w działaniu z podobnymi klubami, które działają w zbliżonych warunkach.

"Kiedy nie możesz zrobić wiele, zrób nieco" - niech ta sentencja wypowiedziana przez czeskiego dysydenta w okresie "słusznie minionym" pomoże nam wspólnie patrzeć we właściwym kierunku i działać na miarę naszych możliwości.

SPOTKANIE PREZESÓW KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ GIETRZWAŁD, 27-29 WRZEŚNIA 2002

W dniach 27-29 września br. w Gietrzwałdzie odbyło się spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, na którym miałem zaszczyt reprezentować chrzanowski Klub.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, około 19.30. Pierwszym punktem programu były Kręgi biblijne na temat Miłosierdzia Bożego. Podzieliliśmy się na kilka grup. Następnie, na podstawie pytań przygotowanych przez Panią dr Stanisławę Grabską oraz wskazanych wersów Pisma Świętego, staraliśmy się rozważyć przedstawione zagadnienia. (Przykładowe pytania oraz cytaty z Pisma św. przedstawiam w załączeniu)

O godzinie 21.00 w bazylice uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim przed cudownym obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

W sobotę, Mszę św. o godz. 7.00 celebrował ks. dr Julian Żołnierkiewicz, kapelan Warmińskiego Klubu Katolików w Olsztynie.

Prezes Warmińskiego Klubu Katolików Jan Kumor przywitał przybyłych gości słowami: "Drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, przedstawiciele Klubów Inteligencji Katolickiej z różnych rejonów naszego kraju. Długo czekaliśmy na to, żeby Was tutaj przywitać. państwo wiecie, że na wielu zjazdach naszych zawsze zapraszałem do Olsztyna, żeby móc Was tutaj właśnie widzieć (...)".

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk wygłosił referat pt. "Tożsamość Warmii", w którym przedstawił historię Warmii, wskazując m.in. miejsca i osoby szczególnie ważne dla tej ziemi takie jak Stoczek Klasztorny, Święta Lipka, Frombork, Braniewo. Wśród haseł, które zdołałem zanotować, można wymienić: "jezuicką szkołę dla organistów", "prawo stabilne i szanowane", "przymus produkcji kapusty i ogórków", "kasy ogniowe", "banki pobożne - dające kredyt bez procentu".

Po przerwie dr Jan Chłosta wygłosił referat na temat "Warmia w obyczajach i kulturze". Prelegent udostępnił tekst referatu. Referat jest dostępny także na stronach internetowych Porozumienia KIK

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl

Ks. prałat Jan Rosłan przedstawił "Historię objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie". Na wstępie przedstawił pojęcia "objawienie", "cud". Najważniejsze objawienie dokonało się za życia Pana Jezusa na ziemi. Od tego czasu wszystkie objawienia zwane są objawieniami prywatnymi. Takie objawienia nie wnoszą niczego nowego do depozytu wiary. Wszystko bowiem zostało objawione przez Chrystusa. Objawienia prywatne mogą natomiast zwracać uwagę na lepsze wypełnianie wiary, doprowadzać również do wprowadzania nowych nabożeństw.

W Gietrzwałdzie objawienia miały miejsce w 1877 roku. Rozpoczęły się 27. czerwca. Najpierw Matka Boża objawiła się Justynie Szafryńskiej. Następnie, 28 czerwca, w święto apostołów Piotra i Pawła objawia się Barbarze Samulowskiej. 30.czerwca następuje rozpoczęcie dialogu z Maryją - "chcę byście codziennie odmawiały różaniec". 1 lipca mówi: "Jam jest Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta". Było to po 25 latach od dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Co ciekawe - w czasie niewoli - Maryja mówi po polsku. W sierpniu sprawę objawień bada komisja teologów, a później komisja lekarska.

W Gietrzwałdzie miały równocześnie miejsce "objawienia lustrzane", czyli objawienia szatańskie. Dziewczęta, radząc się Maryi otrzymały odpowiedź: "Trzeba słuchać proboszcza". To ustrzegło je przed błędem. Były również fałszywe wizjonerki, które głosiły kto jest potępiony.

Ostatnie objawienie miało miejsce 16 września. Co ciekawe - klon, przy którym objawiła się Matka Boża został później zniszczony przez piorun.

W 100 lat po objawieniach w Gietrzwałdzie odbywa się kongres maryjny i mariologiczny, w którym uczestniczy ks. kardynał Karol Wojtyła.

Po południu miała miejsce robocza część spotkania prezesów, którą prowadziła Barbara Czałczyńska.

Dzień Papieski

Pierwszym punktem w tej części były obchody Dnia Papieskiego. Stanisław Latek przedstawił informacje na temat Dnia papieskiego, wymienił organizacje zaangażowane w to przedsięwzięcie. Wśród nich znalazły się Kluby. Powiedział również o uroczystościach centralnych w Warszawie. Wśród wystąpień wymienił wystąpienie abp. Józefa Życińskiego "Papieska nadzieja na chrześcijańską Europę".

Następnie głos zabrał przedstawiciel KIK w Bartoszycach. Z okazji Dnia Papieskiego zaplanowano Mszę św., wiersze, piosenki, koncert z udziałem zespołów i chórów kościelnych transmitowany w lokalnej telewizji, konkurs wiedzy o Ojcu Świętym, a także film o tematyce patriotycznej.

Przedstawiciel KIK w Gdyni wspomniała o planowanym sympozjum na temat gdyńskiej homilii Ojca Świętego. Planowany był także koncert w Katedrze Oliwskiej, a także dyskusja czterech pokoleń na temat homilii Ojca św. w Gdyni. Planowano Mszę św. na Skwerze Kościuszki o mroku, ze świecami, z wyświetlaniem na telebimach. 16 października - obchody jubileuszu 10-lecia szkół noszących imię Jana Pawła II.

Dr Antoni Winiarski - prezes KIK w Katowicach powiedział, że KIK włącza się w obchody Dnia Papieskiego organizowane przez kurię, a także odmówi Różaniec w intencji Ojca świętego.

W Bydgoszczy zaplanowano sesję naukową "Postęp nauk biomedycznych - zagrożenia i nadzieje". KIK również włącza się w inne imprezy organizowane z okazji Dnia Papieskiego.

W Białymstoku władze kościelne upoważniły KIK, jako głównego organizatora Dnia Papieskiego. M.in. omawiana miała być encyklika "Dives in misericordia" oraz pokłosie wizyty papieża, odmówiony słowno-muzyczny różaniec papieski. KIK utworzył również Klub Młodzieży Katolickiej, w którym skupia się ok. 50 młodych. Klub młodzieży organizuje wieczór z okazji Dnia papieskiego.

W Zielonej Górze zaplanowano konkurs poezji papieskiej, a także dyskusję panelową.

W Toruniu - konkurs na esej "Jan Paweł II świadek nadziei", został ogłoszony na plakatach we wszystkich parafiach Torunia. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje ks. bp. Suski.

W Elblągu miały odbyć się spotkania na temat "Jan Paweł II o integracji europejskiej", "Antropologia", "Rola kultury w nauczaniu Jana Pawła II", a także recytacja wierszy papieża.

W Poznaniu, gdzie głównym organizatorem Dnia papieskiego jest kuria, Klub organizuje wykład "Nowe zadania z nauczania Jana Pawła II".

Agnieszka Wielgus, prezes KIK w Płocku przedstawiła plan Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Zaplanowano wykłady: "Kultura Królestwa Polskiego", "Ochrona zabytków", a także zamyślenie nad pontyfikatem Jana Pawła II oraz modlitwa za Ks. Jerzego Popiełuszkę.

Kluby wobec wyborów samorządowych

Kolejny temat poruszany na spotkaniu brzmiał "Kluby wobec wyborów samorządowych".

Dr Stanisław Latek przedstawił sprawozdanie z wyjazdu do Limy w Peru. Wspomniał również o planowanym za dwa lata kongresie wyborczym Pax Romana. Rozważa się, by gospodarzem tego spotkania była Polska.

Barbara Czałczyńska opowiadała o planowanej konferencji SIAEC w Krakowie 25-27.10.2002. Było zarezerwowanych 55 miejsc w Sanktuarium w Łagiewnikach.

Stanisław Latek przypomniał, że według danych przedstawionych przez KIK w Krakowie, na Błoniach na spotkaniu z Papieżem w sierpniu było 27 Klubów, 2088 osób.

Przesłania Ojca Świętego

W niedzielę, 29. września ksiądz biskup Jacek Jezierski mówił na temat "Przesłania Ojca Świętego z ostatniej Pielgrzymki". W pielgrzymce akcent na miłosierdzie, jako przymiot Boga. Pierwszy wymiar. Jan Paweł II, zakorzeniony w naszej pobożności, tradycji teologicznej. Temat Bożego Miłosierdzia wcześniej analizowali, m.in. ks. Michał Sopoćko, w związku z objawieniami Siostry Faustyny, próbując objąć to w wymiar teologiczny. Ten wysiłek został zauważony przez Kardynała Wojtyłę, z tego czerpał i czerpie pisząc encyklikę o Bożym Miłosierdziu.

Drugi wymiar - apel o postawy miłosierdzia wobec drugiego człowieka, całych grup społecznych. Ten wątek występuje również w papieskim nauczaniu tego roku.

Temat bardziej obywatelski, polityczny - problem integracji europejskiej. jedność Europy, miejsce Polski w tych strukturach. Jan Paweł II nawiązał delikatnie na lotnisku (nie w kościele), podtrzymał stanowisko Stolicy Apostolskiej.

To były najważniejsze tematy, wokół których pojawiały się inne wątki o mniejszym znaczeniu. Dialog papieża, [w którym ]przypomniał znaczenie ruchu oazowego. To nie tylko osobiste wspomnienia lecz wskazanie, że to była wspaniała inicjatywa ks. prof. Blachnickiego. Nadal jest, choć (...) ruch się stabilizuje. W latach 80 to była jedyna forma pracy kościoła z młodzieżą. Z tej wspólnoty ludzie dorośli; część przeszła do związków zawodowych; to już ludzie ukształtowani (...), grupa która została uformowana, związana z kościołem.

Zawsze brakowało funkcyjnych, animatorów - to są braki tego ruchu, błędy. Ale [ruch] to jest dobro kościoła.

[Kolejny wątek] - Uniwersytety, PAT, spotkania z rektorami szkół wyższych, dialog który trwa dłużej.

T.Bermański poprosił o przypomnienie nauczania papieża odnośnie Unii Europejskiej

Ks.Bp. Jacek Jezierski odpowiadał: Wystąpienie Jana Pawła II w czasie I pielgrzymki, kazanie w Gnieźnie w 1979 r., gdy była żelazna kurtyna, wtedy Jan Paweł II mówił o Europie jako całości, Wschodzie i Zachodzie. To dopiero Europa w pełnym wymiarze. Mówił o zesłaniu Ducha św. na wszystkie narody Europy. Odczytywał narody uciśnione (transparenty), pokazywał, że należą do wspólnoty europejskiej. Chrześcijaństwo ma dwa płuca - wschodnie i zachodnie. Jan Paweł II występuje przeciw podziałom, barierom, które rozdzielają narody, grupy ludzi. Mówi o tym przy różnych okazjach, np. na konferencji bezpieczeństwa i współpracy europejskiej Jan Paweł II przemawiając do przedstawicieli struktur Zachodniej Europy przypomniał, że u ich początku byli chrześcijańscy politycy, którzy dążyli do pojednania narodów po II Wojnie Światowej. Drugi plan to jest polityka. Tutaj Jan Paweł II bezpośrednio nie ingeruje - każdy kraj może wybrać swój stopień rozwoju. Jan Paweł II nie chciałby, by Polska została w izolacji gospodarczej, politycznej. To jakieś niebezpieczeństwo. Jan Paweł II wskazuje na silne związki kulturowe z innymi państwami, mocne związki z tradycją łacińską, otwartą na wschód. Pokazuje pewne racje za integracją ilustrujące sens procesu integracji z Europą Zachodnią.

Jan Paweł II punktuje braki, konstytucję, brak odniesienia do Boga (invocatio Dei), chcąc mieć wpływ na ukształtowanie przyszłej konstytucji UE. Pokazuje tendencje niechrześcijańskie. Stanowisko Stolicy Apostolskiej jest wizją realistyczną. Wybór nie jest oczywisty, ani prosty. W sferze działania jest to trudne. Różnica - polityk, a etyk. Polityk - częściowe, nieidealne działanie we właściwym kierunku.

T.Bermański zapytał o przemówienie w parlamencie

Ks.Bp.Jezierski UE i Europa Zachodnia jest jaka jest. Druga rzecz, to jacy my jesteśmy, społeczeństwo, partie. Tu się coś musi dokonać. Można wiele się domagać od UE, ale trzeba się dogadać, żeby to był głos wspólny. W podstawowych sprawach głos społeczeństwa, a w innych głos koalicji i opozycji - dwa głosy. Trzeba budować mocne grupy polityczne.

W dalszej dyskusji poruszano kwestie mediów katolickich, w tym sprawę Radia Maryja.

Mszę św. na zakończeniej jesiennego spotkania prezesów KIK celebrował o godz. 11.00 ks. bp. Jacek Jezierski.

KIK w Chrzanowie na spotkaniu w Gietrzwałdzie

Uczestnikom Spotkania w Gietrzwłdzie zostały rozdane dwa numery biuletynu KIK w Chrzanowie - nr 13 i 14 oraz informator dotyczący serwisu internetowego Porozumienia KIK. W dyskusji na temat obchodów Dnia Papieskiego w Klubach, przedstawiłem nasze plany z tym związane, a zatem wystawę książek i plakatów o papieżu oraz spotkanie refleksyjne na temat nauczania Ojca Świętego - Jan Paweł II - program dla Polski.

Rozmawiałem z panem prezesem Janem Kumorem na temat ewentualnego wyjazdu do Gietrzwałdu grupy z chrzanowskiego KIKu oraz spotkania z członkami Warmińskiego Klubu Katolików w Olsztynie. Pan prezes serdecznie zaprasza.

Każdy klub dostał kolorowy album na temat sanktuarium, folder, a także dwa numery "Posłańca Warmińskiego".

Relacja zdjęciowa ze spotkania w Gietrzwałdzie dostępna jest na stronach internetowych Porozumienia KIK

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl


WSPOMNIENIE LATA - II PIKNIK W MŁOSZOWEJ II piknik w Młoszowej

W dniu 2 lipca 2002 r., we wtorek, gościliśmy po raz drugi w zespole pałacowo-parkowym w Młoszowej. Najpierw zwiedziliśmy park. W parku ogrodzonym dwumetrowym murem kamiennym, na obszarze 11 hektarów, znajdują się budynki pałacu z kaplicą, oficyna, arsenał, wozownia, młyn, budowle bramne jak Brama królewska czy Brama krakowska oraz wiele drobnych budowli jak obelisk Światowida, kamienne lwy. Wśród wielu ciekawych drzew, przed pałacem rośnie stara lipa.

W kaplicy pałacowej, jeszcze po wojnie odprawiana była Msza św., do obiektów o charakterze sakralnym należy pomnik św. Floriana, stojący przed pałacem oraz za pałacem figura Matki Bożej przed którą dawniej młoszowianie gromadzili się na majówce. Dzisiaj młoszowianie mają kościół parafialny p.w. św. Józefa, poświęcony w Roku jubileuszowym 2000 przez ks. kard. Franciszka Macharskiego. Pogoda dopisała, humory również, więc spacer był bardzo udany. Gościnne podwoje pałacu udostępniła pani mgr Anna Górska, dyrektor zespołu, która opowiedziała historię pałacu i parku oraz rodu Florkiewiczów.

Kolejną atrakcją spotkania było ognisko z pieczeniem szaszłyków i kiełbasek. Wyjazd był też okazją do wspólnych pieśni religijnych pieśni. W pikniku wzięło udział 25 osób. Szczególnie cieszy udział dzieci i młodzieży w tym spotkaniu.

WS


Myśli krótsze
Gdy nie możesz zrobić wiele
zrób nieco

Radoslav Maly


[Początek dokumentu] [Życzenia świąteczne] [Spotkania w Klubie] [Dzień papieski] [Wernisaż M & M] [Prezesi w Gietrzwałdzie] [Wspomnienie lata] [Myśli krótsze]

Redagują: Wojciech Sala i Jan Sala mabit@pro.onet.pl