KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w styczniu 2009

Spis wszystkich programów
grudzień 2008  luty 2009

4 stycznia, niedziela, w wikarówce par. św. Mikołaja przy ul. Dobczyckiej

1500Spotkanie Opłatkowe

13 stycznia, wtorek, w salce KIK,

900 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.9,18-27.

20 stycznia, wtorek, w salce KIK,

900 Ks. Michał Potaczało:

„Legenda o św. Jerzym Georgiuszu”. Cz. 2.

Czytają: Wojciech Sala i Alina Jaśko.

27 stycznia, wtorek, w salce KIK,

900 Zebranie Zarządu.

Informacja o pracy Adriana Gaja o historii KIK w Chrzanowie „Uczyliœmy się demokracji”, zgłoszonej na konkurs IPN.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY