KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
wrzesień 2004 w listopadzie 2004 r. grudzień 2004

2 listopada, wtorek Dzień Zaduszny

MODLITWA NA CMENTARZACH ZA ZMARŁYCH

11 listopada, czwartek, Święto Niepodległości

UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ ZA OJCZYZNĘ

18 listopada, czwartek, w salce KIK

900 Michalina Liszka:
KRĄG BIBLIJNY - WPROWADZENIE DO DZIEJÓW APOSTOLSKICH

25 listopada, czwartek, w salce KIK

900 Wojciech Sala:
CHRYSTUS WZOREM NAUCZYCIELA - WSPOMNIENIE REKOLEKCJI Z KS. BP JÓZEFEM GUZDKIEM

1000 ZEBRANIE ZARZĄDU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


31.10.2004