KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
listopad 2004 w grudniu 2004 r. styczeń 2005

2 grudnia, czwartek, w salce KIK

900 Ks. dr Stefan Misinieć:
ODWIEDZINY KAMIEŃCA PODOLSKIEGO I CHOCIMIA

9 grudnia, czwartek, w salce KIK

900 Alina Jaśko:
HISTORIA ŻYCIA I MĘCZEŃSTWA BŁOGOSŁAWIONYCH SIÓSTR NAZARETANEK Z NOWOGRÓDKA

16 grudnia, czwartek, w salce KIK

900 Michalina Liszka:
ROK EUCHARYSTII

1000 ZEBRANIE ZARZĄDU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


30.11.2004