KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w styczniu 2005

Spis wszystkich programów
grudzień 2004  luty 2005

13 stycznia, czwartek, w salce KIK,

  900 Eleonora Augustynek:

Ojciec Święty do chorych

15 stycznia, sobota,

1600 Msza Święta w intencji członków KIK i ich rodzin W Kościele p.w. św. Mikołaja.

1700 Opłatek KIK w Oratorium w ogrodzie parafii św. Mikołaja w Chrzanowie, ul. Ogrodowa

20 stycznia, czwartek, w salce KIK,

  900 Michalina Liszka:

Powstanie Styczniowe

27 stycznia, czwartek, w salce KIK,

  900 Wojciech Sala:

Rok Eucharystii - czytanie listu "MANE NOBISCUM DOMINE" Jana Pawła II.

1000 Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY