KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
wrzesień 2004 w październiku 2004 r. listopad 2004

5 października, wtorek, w salce KIK

1700Czesława Ziegler:
BŁOGOSŁAWIONY CZESŁAW

10-17 października

XIX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W CHRZANOWIE

19 października, wtorek, w salce KIK

1700 WIECZÓR KLUBOWY

26 października, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka:
HISTORIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


23.09.2004