KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
lipiec 2004 we wrześniu 2004 r. październik 2004

7 września, wtorek, w salce KIK

1700Anna Sala:
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH -
WSPOMNIENIE REKOLEKCJI WAKACYJNYCH

14 września, wtorek, w salce KIK

1700 Wanda Budek:
TRZEBA WIERZYĆ

21 września, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka:
KRĄG BIBLIJNY -

1800 Zebranie Zarządu

28 września, wtorek, w salce KIK

1700 Wojciech Sala:
ŚWIATOWY KONGRES PAX ROMANA W WARSZAWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


31.08.2004