KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konta: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1
           Bank Przemysłowo - Handlowy S.A. O/Chrzanów nr: 10601174-330000089836


SPOTKANIA W KLUBIE
w czerwcu 2003 r.

3 czerwca,
wtorek, 1700
Eleonora Augustynek: "ŚWIĘTY ANTONI"
7-8 czerwca,
sobota-niedziela
XXIII PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ
Wyjazd o godz. 630 spod Domu Kultury
10 czerwca,
wtorek, 1700
Irena Radym: "ECCLESIA IN EUCHARISTIA"(II)
17 czerwca,
wtorek, 1700
Michalina Liszka: KRĄG BIBLIJNY.
- 1830

ZEBRANIE ZARZĄDU.

24 czerwca,
wtorek, 1700
Zenon Urbaczka: MIŁOSIERDZIE BOŻE (II)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


1.06.2003