KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
luty 2004 w marcu 2004 r. kwiecień 2004

2 marca, wtorek, w salce KIK

1700 DROGA KRZYŻOWA

9 marca, wtorek, w salce KIK

1700 Irena Radym: "SKĄPIEC BOŻY"

16 marca, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka: KRĄG BIBLIJNY - KSIĘGA JEREMIASZA

1800 Zebranie Zarządu

23 marca, wtorek, w salce KIK

1700Anna i Wojciech Sala: RELACJA Z V ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO "EUROPA DUCHA"

30 marca, wtorek, w salce KIK

1700Anna i Wojciech Sala: WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W CHRZANOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


27.02.2004