KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
marzec 2004 w kwietniu 2004 r. maj 2004

6 kwietnia, wtorek, w kościele Św. Mikołaja

UDZIAŁ W REKOLEKCJACH PARAFIALNYCH

20 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 ŚWIĘCONE

27 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 Zenon Urbaczka: Z CYKLU "MIŁOSIERDZIE BOŻE"
UFNOŚĆ PIOTRA I NIEUFNOŚĆ JUDASZA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


30.03.2004