KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
kwiecień 2004 w maju 2004 r. czerwiec 2004

11 maja, wtorek, w salce KIK

1700: Wieczór klubowy

18 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka: KRĄG BIBLIJNY -

1800 Zebranie Zarządu

25 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Wanda Budek: BY RODZINA BYŁA BOGIEM SILNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


...04.2004