KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
maj 2004 w czerwcu 2004 r. lipiec 2004

1 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 WSPÓLNE CZYTANIE TRYPTYKU RZYMSKIEGO JANA PAWŁA II

5 czerwca, sobota,

700 XXIV PIELGRZYMKA KIK-ÓW NA JASNĄ GÓRĘ

8 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 Wanda Budek: ŚW. RAFAŁ KALINOWSKI - WIELKI POLAK

15 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 Zenon Urbaczka: MIŁOSIERDZIE A SPRAWIEDLIWOŚĆ

1800 Zebranie Zarządu

22 czerwca, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka: KRĄG BIBLIJNY -

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


30.05.2004