KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w czerwcu 2008

Spis wszystkich programów
maj 2008  wrzesień 2008

3 czerwca, wtorek, w salce KIK.

1700 Wojciech Sala

Społeczeństwo informacyjne

7 czerwca, sobota.

XXVIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Dojazd indywidualny.

930 Msza św. koncelebrowana przez kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej

1130-1330 Wykłady w Auli Jana Pawła II

- Magdalena Błażej

Systemy wartości we współczesnej rodzinie

- prof. Andrzej Ślebarski

Nauka i wiara

1345 Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1400 Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, którą prowadzi Klub wrocławski; po niej złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.

17 czerwca, wtorek, w salce KIK.

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (21)
Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 8.

24 czerwca, wtorek, w salce KIK.

1700 Relacje z prasy katolickiej.

Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY