KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane

ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów

e-mail: chrzanow@kik.opoka.org.pl

http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE Spis wszystkich programów
w styczniu 2004 r. luty

3 stycznia, sobota,

1430 Msza Św. w intencji Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie - w kościele Św. Mikołaja.

1530 Opłatek Klubowy - w Oratorium.

13 stycznia, wtorek, w salce KIK

1000 Irena Radym: Błogosławiona Bolesława Lament

20 stycznia, wtorek, w salce KIK

1000 Michalina Liszka: Krąg Biblijny

1100 Zebranie Zarządu

27 stycznia, wtorek, w salce KIK

1000Anna Sala: Misja katolicka w Tardun w Australii

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


24.12.2003