10 listopada, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Kršg bibliny.

17 listopada, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Spotkanie z twórczością Jana Pawła II: „Wstańcie, chodźmy” Cz.V Kolegialnoœć biskupia.

24 listopada, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 "Pan Bóg nie robi błędów" Rozmowy o Dekalogu
- Zebranie Zarządu.