1 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Anna Sala:

Przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki.

8 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wojciech Sala:

We Lwowie.

15 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Antonina Likus:

święty Antoni.

22 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.11,24 ...

29 czewca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wieczór klubowy.

Zebranie Zarządu.