KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w czerwcu 2010

Spis wszystkich programów
,maj 2010  wrzesień 2010

1 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Anna Sala:

Przed beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki.

8 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wojciech Sala:

We Lwowie.

15 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Antonina Likus:

święty Antoni.

22 czerwca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.11,24 ...

29 czewca, wtorek, salka na probostwie par. św. Mikołaja.

1700 Wieczór klubowy.

Zebranie Zarządu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY