KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w październiku 2008

Spis wszystkich programów
wrzesień 2008  listopad 2008

7 października, wtorek, w salce KIK.

1700 Anna Górska

"Impresje z Manappello."

12-18 października

XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie.

21 października, wtorek, w salce KIK.

1700 Wojciech Sala

Relacja z XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum naukowego "Komputer w edukacji."

30 października, wtorek, w salce KIK.

1700 Relacje z prasy katolickiej.

Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY