7 października, wtorek, w salce KIK.

1700 Anna Górska

"Impresje z Manappello."

12-18 października

XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie.

21 października, wtorek, w salce KIK.

1700 Wojciech Sala

Relacja z XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum naukowego "Komputer w edukacji."

30 października, wtorek, w salce KIK.

1700 Relacje z prasy katolickiej.

Zebranie Zarządu