KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w styczniu 2004

Spis wszystkich programów
grudzień 2003  luty 2005

3 stycznia, sobota,

1430 - w kościele p.w. św. Mikołaja.

Msza Święta w intencji członków KIK i ich rodzin

1530 - w Oratorium

Opłatek Klubowy.

13 stycznia, wtorek, w salce KIK

1000 Irena Radym:

Błogosławiona Bolesława Lament

20 stycznia, wtorek, w salce KIK

1000 Michalina Liszka:

Krąg Biblijny

1100 Zebranie Zarządu

27 stycznia, wtorek, w salce KIK

1000 Anna Sala:

Misja katolicka w Tardun w Australii

SERDECZNIE ZAPRASZAMY