KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
we wrześniu 2013

Spis wszystkich programów
czerwiec 2013  październik 2013

11 września 2013 r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.17, 11 i dalsze

 

25 września 2013r., wtorek, ul. Mickiewicza 7, II p.

1700 Bez jednego drzewa las lasem zostanie

Historia życia i męczeńskiej śmierci ks. Jana Macha.

1800 Zebranie Zarządu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY