8 maja, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.17, 1-6

 

19 maja, niedziela, ul. Kościuszki, Ogród Fundacji Brata Alberta

1530

Majówka u świętego Mikołaja.