KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w czerwcu 2012

Spis wszystkich programów
maj 2012  wrzesień 2012

2 czerwca, sobota

715 - wyjazd z parkingu przy kościele św. Mikołaja

XXXII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

6 czerwca, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Anna Górska:

śp. ks. prałat Stanisław Gałuszka

20 czerwca, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.14, 25...

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY