2 czerwca, sobota

715 - wyjazd z parkingu przy kościele św. Mikołaja

XXXII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

6 czerwca, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Anna Górska:

śp. ks. prałat Stanisław Gałuszka

20 czerwca, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.14, 25...