5 grudnia, wtorek, w salce KIK

1000 Poranek Klubowy

12 grudnia, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (11): Rozdział 5 i 6 Ewangelii wg św. Łukasza

1800 Zebranie Zarządu

19 grudnia, wtorek, w salce KIK,

1000 Wanda Budek :

Elżbieta Rakuszanka małżonka Kazimierza IV Jagiellończyka - matka królów.

Św. Mikołaj