KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w grudniu 2006

Spis wszystkich programów
listopad 2006  styczeń 2007

5 grudnia, wtorek, w salce KIK

1000 Poranek Klubowy

12 grudnia, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (11): Rozdział 5 i 6 Ewangelii wg św. Łukasza

1800 Zebranie Zarządu

19 grudnia, wtorek, w salce KIK,

1000 Wanda Budek :

Elżbieta Rakuszanka małżonka Kazimierza IV Jagiellończyka - matka królów.

Św. Mikołaj

SERDECZNIE ZAPRASZAMY