3 lutego, wtorek, w salce spotkań KIK,

900 Anna Sala:

Rok św. Pawła.

10 lutego, wtorek, w salce spotkań KIK,

900 Ks. Michał Potaczało:

Legenda o świętym Jerzym Georgiuszu. cz. 3.

  Czytają: Wojciech Sala i Stanisław Krzemień.

17 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 ks. Roman Sławeński

Krąg biblijny Łk.9,28-36.

Zebranie Zarządu.

24 lutego, wtorek, w salce spotkań KIK,

900 Ostatki