KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2009

Spis wszystkich programów
styczeń 2009  marzec 2009

3 lutego, wtorek, w salce spotkań KIK,

900 Anna Sala:

Rok św. Pawła.

10 lutego, wtorek, w salce spotkań KIK,

900 Ks. Michał Potaczało:

Legenda o świętym Jerzym Georgiuszu. cz. 3.

  Czytają: Wojciech Sala i Stanisław Krzemień.

17 lutego, wtorek, w salce KIK,

900 ks. Roman Sławeński

Krąg biblijny Łk.9,28-36.

Zebranie Zarządu.

24 lutego, wtorek, w salce spotkań KIK,

900 Ostatki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY