3 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wojciech Sala:

Ikona drogą do Świętości

10 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Michalina Liszka:

Droga krzyżowa.

17 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wieczór klubowy

Zebranie Zarządu.

24 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.9,37-...

31 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze
Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

Obecność Członków KIK obowiązkowa!