KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w marcu 2009

Spis wszystkich programów
luty 2009  kwiecień 2009

3 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wojciech Sala:

Ikona drogą do Świętości

10 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Michalina Liszka:

Droga krzyżowa.

17 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Wieczór klubowy

Zebranie Zarządu.

24 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.9,37-...

31 marca, wtorek, w salce spotkań KIK.

1700 Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze
Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.

Obecność Członków KIK obowiązkowa!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY