12 marca 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

"V Ewangelia". Relacja z pielgrzymki do Ziemii Świętej.

 

26 marca 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

godz. 1700 I termin i godz. 1715 II termin Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Obecność członków zwyczajnych obowiązkowa.