KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w marcu 2014

Spis wszystkich programów
luty 2014  -

12 marca 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

"V Ewangelia". Relacja z pielgrzymki do Ziemii Świętej.

 

26 marca 2014r., środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

godz. 1700 I termin i godz. 1715 II termin Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie. Obecność członków zwyczajnych obowiązkowa.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY