1 grudnia, wtorek, na wikarówce, II piętro.

915 Wojciech Sala:

Relacje ze Zjazdu prezesów KIK w Toruniu.

7 grudnia, poniedziałek, na wikarówce, II piętro.

1700 ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.10,25-...

15 grudnia, wtorek, na wikarówce, II piętro.

915 Zebranie Zarządu. Przygotowanie do Opłatka.