9 lutego, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.13,31-14.11.