KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2012

Spis wszystkich programów
styczeń 2012  marzec 2012

9 lutego, czwartek, ul. Mickiewicza 7, I p.

900 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.13,31-14.11.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY