5 kwietnia, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.12,22 ...

12 kwietnia, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Rozmowy o Dekalogu z cyklu "Pan Bóg nie robi błędów".

Lektura rozmowy z Janem M. Rumanem o trzecim przykazaniu.

19 kwietnia, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1000 Spotkanie z twórczością Jana Pawła II przed beatyfikacją.

"Wstańcie, chodźmy" Cz.II. Działalność biskupa.

22 kwietnia, wtorek, Kościół pw. św. Mikołaja.

2200 Czuwanie u Grobu Pańskiego.

26 kwietnia, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Walne Zebranie Klubu. Obecność członków zwyczajnych obowiązkowa.