KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w maju 2012

Spis wszystkich programów
kwiecień 2012  czerwiec 2012

16 maja, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1800zebranie konstytucyjne nowo wybranego

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie

30 maja, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700Anna i Wojciech Salowie:

Katedra św.Jadwigi w Berlinie i inne ciekawostki - ilustrowana zdjęciami relacja z wycieczki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY