KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w grudniu 2012

Spis wszystkich programów
listopad 2012  styczeń 2013

5 grudnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1645 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.16, 14 - 15

11 grudnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1100 Przygotowanie "Opłatka"

Zebranie Zarządu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY