5 grudnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1645 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.16, 14 - 15

11 grudnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p. (windą)

1100 Przygotowanie "Opłatka"

Zebranie Zarządu