KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w maju 2007

Spis wszystkich programów
kwiecień 2007  czerwiec 2007

8 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Zenon Urbaczka

Fragmenty "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny cz. II (z CD).

15 maja, wtorek, w salce KIK

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (15): Ewangelia wg św. Łukasza 7, 1-30.

22 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Anna Sala

"Wspomnienie Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w dwudziestolecie śmierci."

1800 Zebranie Zarządu

29 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Wieczór Klubowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY