8 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Zenon Urbaczka

Fragmenty "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny cz. II (z CD).

15 maja, wtorek, w salce KIK

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (15): Ewangelia wg św. Łukasza 7, 1-30.

22 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Anna Sala

"Wspomnienie Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w dwudziestolecie śmierci."

1800 Zebranie Zarządu

29 maja, wtorek, w salce KIK

1700 Wieczór Klubowy