KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w grudniu 2008

Spis wszystkich programów
listopad 2008  styczeń 2009

2 grudnia.

Udział w Rekolekcjach Adwentowych

9 grudnia, wtorek, w salce KIK.

900 Relacje z prasy katolickiej.

Zebranie Zarządu

16 grudnia, wtorek, w salce KIK.

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny
Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 9,10-17.

30 grudnia, wtorek, w salce KIK.

900 Spotkanie organizacyjne przed Opłatkiem

SERDECZNIE ZAPRASZAMY