2 grudnia.

Udział w Rekolekcjach Adwentowych

9 grudnia, wtorek, w salce KIK.

900 Relacje z prasy katolickiej.

Zebranie Zarządu

16 grudnia, wtorek, w salce KIK.

900 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny
Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 9,10-17.

30 grudnia, wtorek, w salce KIK.

900 Spotkanie organizacyjne przed Opłatkiem