18 kwietnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.14, 15...

24 kwietnia, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.
Obecność Członków zwyczajnych obowiązkowa.