KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w kwietniu 2012

Spis wszystkich programów
marzec 2012  maj 2012

18 kwietnia, środa, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.14, 15...

24 kwietnia, wtorek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1700 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.
Obecność Członków zwyczajnych obowiązkowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY