KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2005

Spis wszystkich programów
styczeń 2005  marzec 2005

  3 lutego, czwartek,

900 Adoracja Najświętszego Sakramentu

w Kościele św. Mikołaja

920 Spotkanie klubowe w "tłusty czwartek"

w salce KIK

10 lutego, czwartek, w salce KIK

900 Alina Jaśko:

Cuda i Łaski

17 lutego, czwartek, w salce KIK

900 Wojciech Sala:

III Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - stan prac.

1000 Zebranie Zarządu

24 lutego, czwartek, w salce KIK,

900 Michalina Liszka:

Krąg Biblijny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY