3 lutego, czwartek,

900 Adoracja Najświętszego Sakramentu

w Kościele św. Mikołaja

920 Spotkanie klubowe w "tłusty czwartek"

w salce KIK

10 lutego, czwartek, w salce KIK

900 Alina Jaśko:

Cuda i Łaski

17 lutego, czwartek, w salce KIK

900 Wojciech Sala:

III Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - stan prac.

1000 Zebranie Zarządu

24 lutego, czwartek, w salce KIK,

900 Michalina Liszka:

Krąg Biblijny