KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w grudniu 2007

Spis wszystkich programów
listopad 2007  styczeń 2008

4 grudnia, wtorek

Udział w rekolekcjach parafialnych.

11 grudnia, wtorek, w salce KIK

900 Poranek klubowy.

18 grudnia, wtorek, w salce KIK

900 Alina Jaśko:

Ideał chrześcijanina w kazaniach ks. Piotra Semenenki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY