4 grudnia, wtorek

Udział w rekolekcjach parafialnych.

11 grudnia, wtorek, w salce KIK

900 Poranek klubowy.

18 grudnia, wtorek, w salce KIK

900 Alina Jaśko:

Ideał chrześcijanina w kazaniach ks. Piotra Semenenki.