KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
we wrześniu 2006

Spis wszystkich programów
sierpień 2006  październik 2006

5 września, wtorek, w salce KIK

1700 Anna Sala:

Sandomierz Wincentego Kadłubka.

12 września, wtorek, w salce KIK

1700 Irena Radym:

Święty Melchior Grodziecki

19 września, wtorek, w salce KIK

1700 Wieczór Klubowy

1800 Zebranie Zarządu

26 września, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (9): Rozdział 5 Ewangelii wg św. Łukasza

SERDECZNIE ZAPRASZAMY