5 września, wtorek, w salce KIK

1700 Anna Sala:

Sandomierz Wincentego Kadłubka.

12 września, wtorek, w salce KIK

1700 Irena Radym:

Święty Melchior Grodziecki

19 września, wtorek, w salce KIK

1700 Wieczór Klubowy

1800 Zebranie Zarządu

26 września, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (9): Rozdział 5 Ewangelii wg św. Łukasza