KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w lutym 2011

Spis wszystkich programów
styczeń 2011  marzec 2011

18 lutego, piątek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1000 Ks. Roman Sławeński:

Krąg Biblijny Łk.12,1 ...

25 lutego, piątek, ul. Mickiewicza 7, I p.

1000 Zebranie Zarządu.

Przed beatyfikacją. Spotkanie z twórczością Jana Pawła II. "Wstańcie, chodźmy" Cz.I. Powołanie (2).

1100 Udział w posiedzeniu Rady Kultury przy Burmistrzu Chrzanowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY