3 stycznia we wtorek w salce KIK

  1000 Spotkanie organizacyjne przed "Opłatkiem Klubowym"

7 stycznia w sobotę na Wikarówce w ogrodzie parafii św. Mikołaja w Chrzanowie przy ul. Dobczyckiej

1700 Opłatek KIK

10 stycznia we wtorek w salce KIK

  1000 Poranek Klubowy

18 stycznia w środa w salce KIK

1000 Ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (3) Ewangelia wg św. Łukasza. Rozdział 1.

24 stycznia we wtorek w salce KIK

  1000 Poranek Klubowy.

31 stycznia we wtorek w salce KIK

  1000 Wojciech Sala:

Co się dzieje w Klubach Inteligencji Katolickiej w Polsce. Relacja z posiedzenia Rady Porozumienia KIK.