KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
we wrześniu 2005

Spis wszystkich programów
czerwiec 2005  październik 2005

1 września, czwartek, w salce KIK

900 Spotkanie nadzwyczajne.

6 września, wtorek, w salce KIK

1700 Wanda Budek

Wspomnienia wojenne z pamiętnika Ojca.

13 września, wtorek, w salce KIK

1700 Wojciech Sala

Relacja z uroczystości XXV lecia KIK w Gdańsku i jesiennego Zjazdu Prezesów.

20 września, wtorek, w salce KIK

1700 Michalina Liszka

Krąg Biblijny - Księga Estery.

1800 Zebranie Zarządu

27 września, wtorek, w salce KIK

1700 Czesława Ziegler

O Aniołach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY