4 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 Alina Jaśko i Wojciech Sala:

Deus Caritas Est - pierwsza encyklika Benedykta XVI.

11 kwietnia, wtorek, kościół św. Mikołaja

1700

Udział w rekolekcjach parafialnych.

18 kwietnia, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (6): Rozdział 3 Ewangelii wg św. Łukasza

25 kwietnia, wtorek, w salce KIK,

1700 Zebranie Zarządu.