KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w kwietniu 2006

Spis wszystkich programów
marzec 2006  maj 2006

4 kwietnia, wtorek, w salce KIK

1700 Alina Jaśko i Wojciech Sala:

Deus Caritas Est - pierwsza encyklika Benedykta XVI.

11 kwietnia, wtorek, kościół św. Mikołaja

1700

Udział w rekolekcjach parafialnych.

18 kwietnia, wtorek, w salce KIK,

1700 ks. Roman Sławeński

Krąg Biblijny (6): Rozdział 3 Ewangelii wg św. Łukasza

25 kwietnia, wtorek, w salce KIK,

1700 Zebranie Zarządu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY