KIK Chrzanów

Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
Stowarzyszenie zarejestrowane
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów
chrzanow@kik.opoka.org.pl
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr: 844440008-1007-27006-1


SPOTKANIA W KLUBIE
w styczniu 2013

Spis wszystkich programów
grudzień 2012  luty 2013

5 stycznia, sobota, ul. Mickiewicza 7, I p.

1200Zebranie Zarządu

6 stycznia, niedziela, ul. Mickiewicza 7, I p.

1500Spotkanie Opłatkowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY