5 stycznia, sobota, ul. Mickiewicza 7, I p.

1200Zebranie Zarządu

6 stycznia, niedziela, ul. Mickiewicza 7, I p.

1500Spotkanie Opłatkowe